Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Tarvitsenko työluvan?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Mikä on maan minimipalkka?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Minä olen ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
työllistynyt
Type arbeidspositie
au chômage
työtön
Type arbeidspositie
entrepreneur
yrittäjä
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type arbeidspositie
stagiaire
työharjoittelija
Type arbeidspositie
bénévole
vapaaehtoistyöntekijä
Type arbeidspositie
consultant(e)
konsultti
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Minulla on ________ sopimus.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
kokopäiväinen
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
määräaikainen
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
vakituinen
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
kausiluonteinen
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Koska minä saan palkkani?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Haluaisin saada _______.
Verlof aanvragen
un congé maternité
äitiyslomaa
Type verlof
un congé paternité
isyyslomaa
Type verlof
un congé maladie
sairaslomaa
Type verlof
des congés
lomaa
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Belastingteruggaveopties