Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Mi estas ________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
dungata
Type arbeidspositie
au chômage
senlabora
Type arbeidspositie
entrepreneur
entreprenisto
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
memdungito
Type arbeidspositie
stagiaire
internulo
Type arbeidspositie
bénévole
volontulo
Type arbeidspositie
consultant(e)
konsilisto
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Mi havas____________ kontrakton.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
plentempan
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
parttempan
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
limigitan
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
permanentan
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
sezonan
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Mi ŝatus peti _________.
Verlof aanvragen
un congé maternité
akuŝferion
Type verlof
un congé paternité
akuŝferion (por patro)
Type verlof
un congé maladie
malsanan salajron
Type verlof
des congés
feritagojn
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Kiu diros min ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
kiom mia repago estas
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
se mi ŝuldas pli imposton
Belastingteruggaveopties