Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Am I eligible to work in [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Do I need a social security number before I start working?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Do I need a work permit?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
What is the national minimum wage?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
I am ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
employed
Type arbeidspositie
au chômage
unemployed
Type arbeidspositie
entrepreneur
an entrepreneur
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
self-employed
Type arbeidspositie
stagiaire
an intern
Type arbeidspositie
bénévole
a volunteer
Type arbeidspositie
consultant(e)
a consultant
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
I would like to register as a freelance professional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
What type of employment contract do you have?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
I have a ______________ contract.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
full-time
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
part-time
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
fixed-term
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
permanent
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
seasonal
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
When do I get my paycheck?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
I would like to ask for _________.
Verlof aanvragen
un congé maternité
maternity leave
Type verlof
un congé paternité
paternity leave
Type verlof
un congé maladie
sick leave
Type verlof
des congés
days off
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
I would like to have some information on taxation.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
I would like to report my earnings.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
When is the deadline to send my tax return?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Who will let me know ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
how much my refund is
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
if I owe more tax
Belastingteruggaveopties