Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
雇佣
Type arbeidspositie
au chômage
待业
Type arbeidspositie
entrepreneur
企业家
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
自雇者
Type arbeidspositie
stagiaire
实习生
Type arbeidspositie
bénévole
志愿者
Type arbeidspositie
consultant(e)
顾问
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
全职
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
兼职
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
我想要_________。
Verlof aanvragen
un congé maternité
产假
Type verlof
un congé paternité
陪产假
Type verlof
un congé maladie
病假
Type verlof
des congés
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties