Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Vad är minimilönen?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Jag är ______________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
anställd
Type arbeidspositie
senlabora
arbetslös
Type arbeidspositie
entreprenisto
entreprenör
Type arbeidspositie
memdungito
egenföretagare
Type arbeidspositie
internulo
praktikant
Type arbeidspositie
volontulo
voluntärarbetare
Type arbeidspositie
konsilisto
konsultant
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
Jag har ett _________ kontrakt.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
fulltid
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
deltid
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
visstids
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
permanent anställd
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
säsongsanställd
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
När får jag lön?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Verlof aanvragen
akuŝferion
mammaledigt
Type verlof
akuŝferion (por patro)
pappaledigt
Type verlof
malsanan salajron
sjuklön
Type verlof
feritagojn
semester
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Jag vill rapportera min inkomst.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Vem informerar mig om _______?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
hur mycket min skatteåterbäring är
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
huruvida jag ska betala mer skatt
Belastingteruggaveopties