Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
ฉันเป็น ___________________
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
ผู้มีงานทำ
Type arbeidspositie
senlabora
ผู้ว่างงาน
Type arbeidspositie
entreprenisto
ผู้ประกอบการ
Type arbeidspositie
memdungito
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type arbeidspositie
internulo
เด็กฝึกงาน
Type arbeidspositie
volontulo
อาสาสมัคร
Type arbeidspositie
konsilisto
ที่ปรึกษา
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
เต็มเวลา
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
นอกเวลา
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
มีกำหนดเวลา
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
พนักงานประจำ
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
ตามช่วงเวลา
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Verlof aanvragen
akuŝferion
การลาคลอด
Type verlof
akuŝferion (por patro)
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type verlof
malsanan salajron
การลาป่วย
Type verlof
feritagojn
การหยุดงานเอง
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Belastingteruggaveopties