Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
asalariado
Type arbeidspositie
senlabora
desempleado
Type arbeidspositie
entreprenisto
empresario
Type arbeidspositie
memdungito
autónomo
Type arbeidspositie
internulo
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
volontulo
voluntario
Type arbeidspositie
konsilisto
asesor
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
akuŝferion
la baja por maternidad
Type verlof
akuŝferion (por patro)
la baja por paternidad
Type verlof
malsanan salajron
la baja por enfermedad
Type verlof
feritagojn
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties