Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Я могу работать в [страна]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Мне нужно разрешение на работу?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Какова государственная минимальная зарплата?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Я___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
имеющий работу
Type arbeidspositie
senlabora
безработный
Type arbeidspositie
entreprenisto
предприниматель
Type arbeidspositie
memdungito
частный предприниматель
Type arbeidspositie
internulo
практикант
Type arbeidspositie
volontulo
волонтер
Type arbeidspositie
konsilisto
советник
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
У меня______________контракт.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
полная занятость
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
неполная занятость
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
фиксированный
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
долговременный
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
сезонный
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
Когда я получу зарплату?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Verlof aanvragen
akuŝferion
декретный отпуск
Type verlof
akuŝferion (por patro)
отпуск по причине отцовства
Type verlof
malsanan salajron
больничные выплаты
Type verlof
feritagojn
выходные дни
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
какова сумма моего возврата
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
Долж(ен/на) ли я платить больше
Belastingteruggaveopties