Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Jestem ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
zatrudniony/a
Type arbeidspositie
senlabora
bezrobotny/a
Type arbeidspositie
entreprenisto
przedsiębiorcą
Type arbeidspositie
memdungito
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type arbeidspositie
internulo
praktykantem/praktykantką
Type arbeidspositie
volontulo
wolontariuszem/wolontariuszką
Type arbeidspositie
konsilisto
doradcą
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
Mam umowę ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
o pracę na pełny etat
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
(o pracę) na czas określony
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
(o pracę) na czas nieokreślony
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
o pracę sezonową
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Verlof aanvragen
akuŝferion
urlop macierzyński
Type verlof
akuŝferion (por patro)
urlop ojcowski
Type verlof
malsanan salajron
chorobowe
Type verlof
feritagojn
kilka dni urlopu
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
ile wynosi mój zwrot podatku
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Belastingteruggaveopties