Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Kan ik in [land] werken?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Wat is het nationale minimumloon?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Ik ben ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
werkende
Type arbeidspositie
senlabora
werkloos
Type arbeidspositie
entreprenisto
een ondernemer
Type arbeidspositie
memdungito
een zelfstandige
Type arbeidspositie
internulo
een stagair
Type arbeidspositie
volontulo
een vrijwilliger
Type arbeidspositie
konsilisto
een consultant
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
voltijdse
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
deeltijdse
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
tijdelijke
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
permanente
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
seizoensgebonden
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Verlof aanvragen
akuŝferion
moederschapsverlof
Type verlof
akuŝferion (por patro)
vaderschapsverlof
Type verlof
malsanan salajron
ziekteverlof
Type verlof
feritagojn
vrije dagen
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
hoeveel mijn belastingteruggave is
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
of ik meer belastingen schuldig ben
Belastingteruggaveopties