Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Qual è il salario minimo?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Sono ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
impiegato/a
Type arbeidspositie
senlabora
disoccupato/a
Type arbeidspositie
entreprenisto
un imprenditore/un'imprenditrice
Type arbeidspositie
memdungito
un lavoratore autonomo
Type arbeidspositie
internulo
uno/a stagista
Type arbeidspositie
volontulo
un/una volontario/a
Type arbeidspositie
konsilisto
un/a consulente
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
Ho un contratto _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
a tempo pieno
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
part-time
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
a tempo determinato
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
a tempo indeterminato
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
stagionale
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quando viene versato lo stipendio?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Vorrei chiedere ___________.
Verlof aanvragen
akuŝferion
il congedo di maternità
Type verlof
akuŝferion (por patro)
il congedo di paternità
Type verlof
malsanan salajron
il congedo per malattia
Type verlof
feritagojn
dei giorni liberi
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
quanto mi verrà rimborsato
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
se devo pagare più tasse
Belastingteruggaveopties