Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Είμαι _________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
μισθωτός
Type arbeidspositie
senlabora
άνεργος
Type arbeidspositie
entreprenisto
επιχειρηματίας
Type arbeidspositie
memdungito
αυτοαπασχολούμενος
Type arbeidspositie
internulo
ασκούμενος σε πρακτική
Type arbeidspositie
volontulo
εθελοντής
Type arbeidspositie
konsilisto
σύμβουλος
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
πλήρους απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
μερικής απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
ορισμένης διάρκειας
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
μόνιμο
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
εποχιακός
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Verlof aanvragen
akuŝferion
άδεια μητρότητας
Type verlof
akuŝferion (por patro)
άδεια πατρότητας
Type verlof
malsanan salajron
επίδομα ασθενείας
Type verlof
feritagojn
μέρες άδεια
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Belastingteruggaveopties