Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
employé(e)
Type arbeidspositie
senlabora
au chômage
Type arbeidspositie
entreprenisto
entrepreneur
Type arbeidspositie
memdungito
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
internulo
stagiaire
Type arbeidspositie
volontulo
bénévole
Type arbeidspositie
konsilisto
consultant(e)
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
akuŝferion
un congé maternité
Type verlof
akuŝferion (por patro)
un congé paternité
Type verlof
malsanan salajron
un congé maladie
Type verlof
feritagojn
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties