Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Tarvitsenko työluvan?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Mikä on maan minimipalkka?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Minä olen ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
työllistynyt
Type arbeidspositie
senlabora
työtön
Type arbeidspositie
entreprenisto
yrittäjä
Type arbeidspositie
memdungito
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type arbeidspositie
internulo
työharjoittelija
Type arbeidspositie
volontulo
vapaaehtoistyöntekijä
Type arbeidspositie
konsilisto
konsultti
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
Minulla on ________ sopimus.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
kokopäiväinen
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
määräaikainen
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
vakituinen
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
kausiluonteinen
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
Koska minä saan palkkani?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Haluaisin saada _______.
Verlof aanvragen
akuŝferion
äitiyslomaa
Type verlof
akuŝferion (por patro)
isyyslomaa
Type verlof
malsanan salajron
sairaslomaa
Type verlof
feritagojn
lomaa
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Belastingteruggaveopties