Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Am I eligible to work in [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Do I need a social security number before I start working?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Do I need a work permit?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
What is the national minimum wage?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
I am ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
employed
Type arbeidspositie
senlabora
unemployed
Type arbeidspositie
entreprenisto
an entrepreneur
Type arbeidspositie
memdungito
self-employed
Type arbeidspositie
internulo
an intern
Type arbeidspositie
volontulo
a volunteer
Type arbeidspositie
konsilisto
a consultant
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
I would like to register as a freelance professional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
What type of employment contract do you have?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
I have a ______________ contract.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
full-time
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
part-time
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
fixed-term
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
permanent
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
seasonal
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
When do I get my paycheck?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
I would like to ask for _________.
Verlof aanvragen
akuŝferion
maternity leave
Type verlof
akuŝferion (por patro)
paternity leave
Type verlof
malsanan salajron
sick leave
Type verlof
feritagojn
days off
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
I would like to have some information on taxation.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
I would like to report my earnings.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
When is the deadline to send my tax return?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Who will let me know ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
how much my refund is
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
if I owe more tax
Belastingteruggaveopties