Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Må jeg arbejde i [land]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Hvad er landets mindsteløn?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
Jeg er ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
ansat
Type arbeidspositie
senlabora
arbejdsløs
Type arbeidspositie
entreprenisto
iværksætter
Type arbeidspositie
memdungito
selvstændig
Type arbeidspositie
internulo
praktikant
Type arbeidspositie
volontulo
frivillig
Type arbeidspositie
konsilisto
konsulent
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
fuldtids-
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
deltids-
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
tidsbegrænset
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
tidsubegrænset
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
sæsonbegrænset
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
Hvornår får jeg løn?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Verlof aanvragen
akuŝferion
barsel
Type verlof
akuŝferion (por patro)
fædreorlov
Type verlof
malsanan salajron
sygeorlov
Type verlof
feritagojn
feriedage
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
at jeg skylder mere i skat
Belastingteruggaveopties