Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Kio estas la nacia minimuma salajro?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Mi estas ________________.
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
dungata
雇佣
Type arbeidspositie
senlabora
待业
Type arbeidspositie
entreprenisto
企业家
Type arbeidspositie
memdungito
自雇者
Type arbeidspositie
internulo
实习生
Type arbeidspositie
volontulo
志愿者
Type arbeidspositie
konsilisto
顾问
Type arbeidspositie
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mi havas____________ kontrakton.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
plentempan
全职
Type arbeidsovereenkomst
parttempan
兼职
Type arbeidsovereenkomst
limigitan
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
permanentan
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
sezonan
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
Kiam mi ricevas mian salajron?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Mi ŝatus peti _________.
我想要_________。
Verlof aanvragen
akuŝferion
产假
Type verlof
akuŝferion (por patro)
陪产假
Type verlof
malsanan salajron
病假
Type verlof
feritagojn
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kiu diros min ______________?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
kiom mia repago estas
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
se mi ŝuldas pli imposton
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties