Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
asalariado
Type arbeidspositie
unemployed
desempleado
Type arbeidspositie
an entrepreneur
empresario
Type arbeidspositie
self-employed
autónomo
Type arbeidspositie
an intern
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
a volunteer
voluntario
Type arbeidspositie
a consultant
asesor
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
part-time
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
permanent
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
maternity leave
la baja por maternidad
Type verlof
paternity leave
la baja por paternidad
Type verlof
sick leave
la baja por enfermedad
Type verlof
days off
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties