Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Я могу работать в [страна]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Мне нужно разрешение на работу?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
Какова государственная минимальная зарплата?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Я___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
имеющий работу
Type arbeidspositie
unemployed
безработный
Type arbeidspositie
an entrepreneur
предприниматель
Type arbeidspositie
self-employed
частный предприниматель
Type arbeidspositie
an intern
практикант
Type arbeidspositie
a volunteer
волонтер
Type arbeidspositie
a consultant
советник
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
У меня______________контракт.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
полная занятость
Type arbeidsovereenkomst
part-time
неполная занятость
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
фиксированный
Type arbeidsovereenkomst
permanent
долговременный
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
сезонный
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Когда я получу зарплату?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Verlof aanvragen
maternity leave
декретный отпуск
Type verlof
paternity leave
отпуск по причине отцовства
Type verlof
sick leave
больничные выплаты
Type verlof
days off
выходные дни
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
какова сумма моего возврата
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
Долж(ен/на) ли я платить больше
Belastingteruggaveopties