Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Posso trabalhar em [país]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
Qual é o salário mínimo nacional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Sou ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
empregado(a)
Type arbeidspositie
unemployed
desempregado(a)
Type arbeidspositie
an entrepreneur
empreendedor(a)
Type arbeidspositie
self-employed
autônomo(a)
Type arbeidspositie
an intern
estagiário(a)
Type arbeidspositie
a volunteer
voluntário(a)
Type arbeidspositie
a consultant
consultor(a)
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
Eu tenho um contrato de ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
tempo integral
Type arbeidsovereenkomst
part-time
meio período
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
a termo
Type arbeidsovereenkomst
permanent
permanente
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
sazonal
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Quando recebo meu pagamento?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Gostaria de pedir _________.
Verlof aanvragen
maternity leave
licença maternidade
Type verlof
paternity leave
licença paternidade
Type verlof
sick leave
auxílio-doença
Type verlof
days off
dias de folga
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
qual é o valor da restituição
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
se há contribuições pendentes
Belastingteruggaveopties