Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
werkende
Type arbeidspositie
unemployed
werkloos
Type arbeidspositie
an entrepreneur
een ondernemer
Type arbeidspositie
self-employed
een zelfstandige
Type arbeidspositie
an intern
een stagair
Type arbeidspositie
a volunteer
een vrijwilliger
Type arbeidspositie
a consultant
een consultant
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
voltijdse
Type arbeidsovereenkomst
part-time
deeltijdse
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
tijdelijke
Type arbeidsovereenkomst
permanent
permanente
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
seizoensgebonden
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Verlof aanvragen
maternity leave
moederschapsverlof
Type verlof
paternity leave
vaderschapsverlof
Type verlof
sick leave
ziekteverlof
Type verlof
days off
vrije dagen
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Belastingteruggaveopties