Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
Type arbeidspositie
unemployed
Type arbeidspositie
an entrepreneur
Type arbeidspositie
self-employed
Type arbeidspositie
an intern
Type arbeidspositie
a volunteer
Type arbeidspositie
a consultant
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
Type arbeidsovereenkomst
part-time
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
Type arbeidsovereenkomst
permanent
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Verlof aanvragen
maternity leave
Type verlof
paternity leave
Type verlof
sick leave
Type verlof
days off
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
Belastingteruggaveopties