Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Είμαι _________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
μισθωτός
Type arbeidspositie
unemployed
άνεργος
Type arbeidspositie
an entrepreneur
επιχειρηματίας
Type arbeidspositie
self-employed
αυτοαπασχολούμενος
Type arbeidspositie
an intern
ασκούμενος σε πρακτική
Type arbeidspositie
a volunteer
εθελοντής
Type arbeidspositie
a consultant
σύμβουλος
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
πλήρους απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
part-time
μερικής απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
ορισμένης διάρκειας
Type arbeidsovereenkomst
permanent
μόνιμο
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
εποχιακός
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Verlof aanvragen
maternity leave
άδεια μητρότητας
Type verlof
paternity leave
άδεια πατρότητας
Type verlof
sick leave
επίδομα ασθενείας
Type verlof
days off
μέρες άδεια
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Belastingteruggaveopties