Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
employé(e)
Type arbeidspositie
unemployed
au chômage
Type arbeidspositie
an entrepreneur
entrepreneur
Type arbeidspositie
self-employed
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
an intern
stagiaire
Type arbeidspositie
a volunteer
bénévole
Type arbeidspositie
a consultant
consultant(e)
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
part-time
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
permanent
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
maternity leave
un congé maternité
Type verlof
paternity leave
un congé paternité
Type verlof
sick leave
un congé maladie
Type verlof
days off
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties