Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Am I eligible to work in [country]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Do I need a social security number before I start working?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Do I need a work permit?
Tarvitsenko työluvan?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
What is the national minimum wage?
Mikä on maan minimipalkka?
Navragen wat het minimumloon is van het land
I am ___________________ .
Minä olen ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employed
työllistynyt
Type arbeidspositie
unemployed
työtön
Type arbeidspositie
an entrepreneur
yrittäjä
Type arbeidspositie
self-employed
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type arbeidspositie
an intern
työharjoittelija
Type arbeidspositie
a volunteer
vapaaehtoistyöntekijä
Type arbeidspositie
a consultant
konsultti
Type arbeidspositie
I would like to register as a freelance professional.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

What type of employment contract do you have?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
I have a ______________ contract.
Minulla on ________ sopimus.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
full-time
kokopäiväinen
Type arbeidsovereenkomst
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type arbeidsovereenkomst
fixed-term
määräaikainen
Type arbeidsovereenkomst
permanent
vakituinen
Type arbeidsovereenkomst
seasonal
kausiluonteinen
Type arbeidsovereenkomst
When do I get my paycheck?
Koska minä saan palkkani?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
I would like to ask for _________.
Haluaisin saada _______.
Verlof aanvragen
maternity leave
äitiyslomaa
Type verlof
paternity leave
isyyslomaa
Type verlof
sick leave
sairaslomaa
Type verlof
days off
lomaa
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

I would like to have some information on taxation.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Navragen van belastingen
I would like to report my earnings.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
When is the deadline to send my tax return?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Who will let me know ______________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
how much my refund is
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Belastingteruggaveopties
if I owe more tax
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Belastingteruggaveopties