Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

请问我可以在【国家】工作吗?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
请问我需要工作许可证吗?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
全国最低工资是多少?
Asgari ücret ne kadar?
Navragen wat het minimumloon is van het land
我是___________________ 。
Ben ___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
雇佣
çalışıyorum
Type arbeidspositie
待业
işsizim
Type arbeidspositie
企业家
girişimciyim
Type arbeidspositie
自雇者
serbest meslek sahibiyim
Type arbeidspositie
实习生
stajyerim
Type arbeidspositie
志愿者
gönüllüyüm
Type arbeidspositie
顾问
danışmanım
Type arbeidspositie
我想要以自由职业者身份登记。
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

你提供哪种类型的工作合同?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
我有一个______________合同。
Sözleşmem ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
全职
tam zamanlı
Type arbeidsovereenkomst
兼职
yarı zamanlı
Type arbeidsovereenkomst
定期合同
süreli sözleşme
Type arbeidsovereenkomst
永久合同
kalıcı
Type arbeidsovereenkomst
季节性合同
mevsimlik
Type arbeidsovereenkomst
我什么时候能拿到我的工资?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
我想要_________。
_________ için başvurmak istiyorum.
Verlof aanvragen
产假
annelik izni
Type verlof
陪产假
babalık izni
Type verlof
病假
hastalık izni
Type verlof
请假
günlük izin
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

我想要了解纳税的相关信息。
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Navragen van belastingen
我想要申报我的收入。
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
谁会告诉我______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
我的税收返还是多少
geri ödeme miktarı
Belastingteruggaveopties
我是否要交更多税
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Belastingteruggaveopties