Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

请问我可以在【国家】工作吗?
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
请问我需要工作许可证吗?
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
全国最低工资是多少?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
我是___________________ 。
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
雇佣
asalariado
Type arbeidspositie
待业
desempleado
Type arbeidspositie
企业家
empresario
Type arbeidspositie
自雇者
autónomo
Type arbeidspositie
实习生
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
志愿者
voluntario
Type arbeidspositie
顾问
asesor
Type arbeidspositie
我想要以自由职业者身份登记。
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

你提供哪种类型的工作合同?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
我有一个______________合同。
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
全职
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
兼职
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
定期合同
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
永久合同
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
季节性合同
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
我什么时候能拿到我的工资?
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
我想要_________。
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
产假
la baja por maternidad
Type verlof
陪产假
la baja por paternidad
Type verlof
病假
la baja por enfermedad
Type verlof
请假
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

我想要了解纳税的相关信息。
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
我想要申报我的收入。
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
如果我不及时纳税会有处罚吗?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
谁会告诉我______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
我的税收返还是多少
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
我是否要交更多税
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties