Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

请问我可以在【国家】工作吗?
Я могу работать в [страна]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
请问我需要工作许可证吗?
Мне нужно разрешение на работу?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
全国最低工资是多少?
Какова государственная минимальная зарплата?
Navragen wat het minimumloon is van het land
我是___________________ 。
Я___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
雇佣
имеющий работу
Type arbeidspositie
待业
безработный
Type arbeidspositie
企业家
предприниматель
Type arbeidspositie
自雇者
частный предприниматель
Type arbeidspositie
实习生
практикант
Type arbeidspositie
志愿者
волонтер
Type arbeidspositie
顾问
советник
Type arbeidspositie
我想要以自由职业者身份登记。
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

你提供哪种类型的工作合同?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
我有一个______________合同。
У меня______________контракт.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
全职
полная занятость
Type arbeidsovereenkomst
兼职
неполная занятость
Type arbeidsovereenkomst
定期合同
фиксированный
Type arbeidsovereenkomst
永久合同
долговременный
Type arbeidsovereenkomst
季节性合同
сезонный
Type arbeidsovereenkomst
我什么时候能拿到我的工资?
Когда я получу зарплату?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
我想要_________。
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Verlof aanvragen
产假
декретный отпуск
Type verlof
陪产假
отпуск по причине отцовства
Type verlof
病假
больничные выплаты
Type verlof
请假
выходные дни
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

我想要了解纳税的相关信息。
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Navragen van belastingen
我想要申报我的收入。
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
谁会告诉我______________?
Кто сообщит мне_______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
我的税收返还是多少
какова сумма моего возврата
Belastingteruggaveopties
我是否要交更多税
Долж(ен/на) ли я платить больше
Belastingteruggaveopties