Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

请问我可以在【国家】工作吗?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
请问我需要工作许可证吗?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
全国最低工资是多少?
Qual è il salario minimo?
Navragen wat het minimumloon is van het land
我是___________________ 。
Sono ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
雇佣
impiegato/a
Type arbeidspositie
待业
disoccupato/a
Type arbeidspositie
企业家
un imprenditore/un'imprenditrice
Type arbeidspositie
自雇者
un lavoratore autonomo
Type arbeidspositie
实习生
uno/a stagista
Type arbeidspositie
志愿者
un/una volontario/a
Type arbeidspositie
顾问
un/a consulente
Type arbeidspositie
我想要以自由职业者身份登记。
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

你提供哪种类型的工作合同?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
我有一个______________合同。
Ho un contratto _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
全职
a tempo pieno
Type arbeidsovereenkomst
兼职
part-time
Type arbeidsovereenkomst
定期合同
a tempo determinato
Type arbeidsovereenkomst
永久合同
a tempo indeterminato
Type arbeidsovereenkomst
季节性合同
stagionale
Type arbeidsovereenkomst
我什么时候能拿到我的工资?
Quando viene versato lo stipendio?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
我想要_________。
Vorrei chiedere ___________.
Verlof aanvragen
产假
il congedo di maternità
Type verlof
陪产假
il congedo di paternità
Type verlof
病假
il congedo per malattia
Type verlof
请假
dei giorni liberi
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

我想要了解纳税的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Navragen van belastingen
我想要申报我的收入。
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
谁会告诉我______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
我的税收返还是多少
quanto mi verrà rimborsato
Belastingteruggaveopties
我是否要交更多税
se devo pagare più tasse
Belastingteruggaveopties