Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
雇佣
Type arbeidspositie
待业
Type arbeidspositie
企业家
Type arbeidspositie
自雇者
Type arbeidspositie
实习生
Type arbeidspositie
志愿者
Type arbeidspositie
顾问
Type arbeidspositie
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
全职
Type arbeidsovereenkomst
兼职
Type arbeidsovereenkomst
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
我想要_________。
Verlof aanvragen
产假
Type verlof
陪产假
Type verlof
病假
Type verlof
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties