Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

请问我可以在【国家】工作吗?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Vragen of u kan werken in een bepaald land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
请问我需要工作许可证吗?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
全国最低工资是多少?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Navragen wat het minimumloon is van het land
我是___________________ 。
Είμαι _________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
雇佣
μισθωτός
Type arbeidspositie
待业
άνεργος
Type arbeidspositie
企业家
επιχειρηματίας
Type arbeidspositie
自雇者
αυτοαπασχολούμενος
Type arbeidspositie
实习生
ασκούμενος σε πρακτική
Type arbeidspositie
志愿者
εθελοντής
Type arbeidspositie
顾问
σύμβουλος
Type arbeidspositie
我想要以自由职业者身份登记。
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

你提供哪种类型的工作合同?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
我有一个______________合同。
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
全职
πλήρους απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
兼职
μερικής απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
定期合同
ορισμένης διάρκειας
Type arbeidsovereenkomst
永久合同
μόνιμο
Type arbeidsovereenkomst
季节性合同
εποχιακός
Type arbeidsovereenkomst
我什么时候能拿到我的工资?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
我想要_________。
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Verlof aanvragen
产假
άδεια μητρότητας
Type verlof
陪产假
άδεια πατρότητας
Type verlof
病假
επίδομα ασθενείας
Type verlof
请假
μέρες άδεια
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

我想要了解纳税的相关信息。
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Navragen van belastingen
我想要申报我的收入。
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
谁会告诉我______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
我的税收返还是多少
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Belastingteruggaveopties
我是否要交更多税
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Belastingteruggaveopties