Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

请问我可以在【国家】工作吗?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
请问我需要工作许可证吗?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
全国最低工资是多少?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
我是___________________ 。
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
雇佣
employé(e)
Type arbeidspositie
待业
au chômage
Type arbeidspositie
企业家
entrepreneur
Type arbeidspositie
自雇者
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
实习生
stagiaire
Type arbeidspositie
志愿者
bénévole
Type arbeidspositie
顾问
consultant(e)
Type arbeidspositie
我想要以自由职业者身份登记。
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

你提供哪种类型的工作合同?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
我有一个______________合同。
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
全职
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
兼职
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
定期合同
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
永久合同
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
季节性合同
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
我什么时候能拿到我的工资?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
我想要_________。
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
产假
un congé maternité
Type verlof
陪产假
un congé paternité
Type verlof
病假
un congé maladie
Type verlof
请假
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

我想要了解纳税的相关信息。
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
我想要申报我的收入。
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
谁会告诉我______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
我的税收返还是多少
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
我是否要交更多税
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties