Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

请问我可以在【国家】工作吗?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
请问我需要工作许可证吗?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
全国最低工资是多少?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Navragen wat het minimumloon is van het land
我是___________________ 。
Mi estas ________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
雇佣
dungata
Type arbeidspositie
待业
senlabora
Type arbeidspositie
企业家
entreprenisto
Type arbeidspositie
自雇者
memdungito
Type arbeidspositie
实习生
internulo
Type arbeidspositie
志愿者
volontulo
Type arbeidspositie
顾问
konsilisto
Type arbeidspositie
我想要以自由职业者身份登记。
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

你提供哪种类型的工作合同?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
我有一个______________合同。
Mi havas____________ kontrakton.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
全职
plentempan
Type arbeidsovereenkomst
兼职
parttempan
Type arbeidsovereenkomst
定期合同
limigitan
Type arbeidsovereenkomst
永久合同
permanentan
Type arbeidsovereenkomst
季节性合同
sezonan
Type arbeidsovereenkomst
我什么时候能拿到我的工资?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
我想要_________。
Mi ŝatus peti _________.
Verlof aanvragen
产假
akuŝferion
Type verlof
陪产假
akuŝferion (por patro)
Type verlof
病假
malsanan salajron
Type verlof
请假
feritagojn
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

我想要了解纳税的相关信息。
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Navragen van belastingen
我想要申报我的收入。
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
谁会告诉我______________?
Kiu diros min ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
我的税收返还是多少
kiom mia repago estas
Belastingteruggaveopties
我是否要交更多税
se mi ŝuldas pli imposton
Belastingteruggaveopties