Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidatkurs
bakalářské studium
cursussen
avancerad kurs
postgraduální studium
cursussen
doktorandkurs
doktorské studium
cursussen
fulltidskurs
prezenční studium
cursussen
deltidskurs
kombinované studium
cursussen
onlinekurs
online
cursussen
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
en termin
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ett läsår
celý akademický rok
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garanterar universitetet boende?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Innefattar kursen en praktikperiod?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Vilka är språkkraven?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hur fungerar _______ ?
Jaký je ____________ systém?
Informatie vragen over het systeem
poängsystemet
kredity
Type systeem
betygssättningen
známkování
Type systeem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Hur är undervisningen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Vragen naar de leermethoden
Finns det _______?
Jsou tam _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
föreläsningar
přednášky
Type cursus
seminarier
semináře
Type cursus
handledning
konsultace
Type cursus
konferenser
konference
Type cursus
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
När är tentaperioderna?
Kdy jsou zkoušky?
Vragen wanneer de examens zijn
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Har universitetet en idrottsanläggning?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Arrangerar skolan också utflykter?
Pořádáte exkurze?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Vilka program erbjuds?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Zich informeren over beurzen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
skolavgifter
školné
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
mina levnadskostnader
životní náklady
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
barnomsorg
péče o dítě
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Vilka typer av stipendier finns det?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen