Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidatkurs
graduação
cursussen
avancerad kurs
pós-graduação
cursussen
doktorandkurs
PhD
cursussen
fulltidskurs
tempo integral
cursussen
deltidskurs
meio período
cursussen
onlinekurs
online
cursussen
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
en termin
um semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ett läsår
um ano acadêmico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Vou receber uma proposta formal?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garanterar universitetet boende?
A universidade também oferece acomodação?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Innefattar kursen en praktikperiod?
O curso também inclui um período de estágio?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Vilka är språkkraven?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hur fungerar _______ ?
Como é o sistema de ____________?
Informatie vragen over het systeem
poängsystemet
crédito
Type systeem
betygssättningen
notas
Type systeem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Hur är undervisningen?
Qual é o estilo de ensino?
Vragen naar de leermethoden
Finns det _______?
São _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
föreläsningar
aulas expositivas
Type cursus
seminarier
seminários
Type cursus
handledning
tutoriais
Type cursus
konferenser
conferências
Type cursus
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
När är tentaperioderna?
Quando acontecem as provas?
Vragen wanneer de examens zijn
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Har universitetet en idrottsanläggning?
Há um complexo esportivo aqui?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Quais são as comodidades da escola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Arrangerar skolan också utflykter?
Vocês também organizam excursões?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Vilka program erbjuds?
Quais programas vocês oferecem?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Zich informeren over beurzen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
skolavgifter
mensalidades
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
mina levnadskostnader
despesas de subsistência
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
barnomsorg
cuidados infantis
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Vilka typer av stipendier finns det?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen