Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidatkurs
alapképzés
cursussen
avancerad kurs
mesterképzés
cursussen
doktorandkurs
PhD
cursussen
fulltidskurs
nappali tagozatos
cursussen
deltidskurs
részidős
cursussen
onlinekurs
online
cursussen
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
en termin
egy szemeszter
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ett läsår
egy év
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garanterar universitetet boende?
Az egyetem biztosít szállást is?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Innefattar kursen en praktikperiod?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Vilka är språkkraven?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hur fungerar _______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Informatie vragen over het systeem
poängsystemet
kredit
Type systeem
betygssättningen
osztályzási
Type systeem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Hur är undervisningen?
Milyen a tanítás stílusa?
Vragen naar de leermethoden
Finns det _______?
Vannak_____________?
Vragen naar de leermethoden
föreläsningar
előadások
Type cursus
seminarier
szemináriumok
Type cursus
handledning
oktatói órák
Type cursus
konferenser
konferenciák
Type cursus
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
När är tentaperioderna?
Mikor vannak a vizsgák?
Vragen wanneer de examens zijn
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Har universitetet en idrottsanläggning?
Van az egyetemen sportközpont?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Van szintfelmérő teszt?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Arrangerar skolan också utflykter?
Kirándulásokat is szerveznek?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Vilka program erbjuds?
Milyen programokat nyújtanak?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Zich informeren over beurzen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
skolavgifter
tandíj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
mina levnadskostnader
megélhetési költségek
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
barnomsorg
gyermekellátás
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Vilka typer av stipendier finns det?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen