Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidatkurs
ένα προπτυχιακό
cursussen
avancerad kurs
ένα μεταπτυχιακό
cursussen
doktorandkurs
ένα διδακτορικό
cursussen
fulltidskurs
πλήρους απασχόλησης
cursussen
deltidskurs
μερικής απασχόλησης
cursussen
onlinekurs
εξ αποστάσεως
cursussen
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
en termin
ένα εξάμηνο
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ett läsår
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garanterar universitetet boende?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Innefattar kursen en praktikperiod?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Vilka är språkkraven?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hur fungerar _______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informatie vragen over het systeem
poängsystemet
πόντων
Type systeem
betygssättningen
βαθμολόγησης
Type systeem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Hur är undervisningen?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Vragen naar de leermethoden
Finns det _______?
Υπάρχουν _____________ ;
Vragen naar de leermethoden
föreläsningar
διαλέξεις
Type cursus
seminarier
σεμινάρια
Type cursus
handledning
προγράμματα εκμάθησης
Type cursus
konferenser
συνέδρια
Type cursus
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
När är tentaperioderna?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Vragen wanneer de examens zijn
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Har universitetet en idrottsanläggning?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Arrangerar skolan också utflykter?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vragen of de school ook excursies organiseert
Vilka program erbjuds?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Zich informeren over beurzen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
skolavgifter
δίδακτρα
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
mina levnadskostnader
τα έξοδα διαβίωσής μου
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
barnomsorg
τη φροντίδα των παιδιών
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Vilka typer av stipendier finns det?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen