Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidatkurs
une formation du premier cycle
cursussen
avancerad kurs
une formation du second cycle
cursussen
doktorandkurs
un doctorat
cursussen
fulltidskurs
une formation à temps plein
cursussen
deltidskurs
une formation à temps partiel
cursussen
onlinekurs
une formation en ligne
cursussen
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
en termin
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ett läsår
une année académique
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garanterar universitetet boende?
Le logement est assuré par l'université ?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Innefattar kursen en praktikperiod?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Vilka är språkkraven?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hur fungerar _______ ?
Comment fonctionne le système ______ ?
Informatie vragen over het systeem
poängsystemet
de crédits
Type systeem
betygssättningen
de notation
Type systeem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Hur är undervisningen?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Vragen naar de leermethoden
Finns det _______?
Y a-t-il ______ ?
Vragen naar de leermethoden
föreläsningar
des cours magistraux
Type cursus
seminarier
des séminaires
Type cursus
handledning
des travaux dirigés
Type cursus
konferenser
des conférences
Type cursus
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
När är tentaperioderna?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Vragen wanneer de examens zijn
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Har universitetet en idrottsanläggning?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Arrangerar skolan också utflykter?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Vilka program erbjuds?
Quels programmes offrez-vous ?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Zich informeren over beurzen
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
skolavgifter
les frais d'inscription
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
mina levnadskostnader
les frais de subsistance
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
barnomsorg
la garde d'enfants
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Vilka typer av stipendier finns det?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen