Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
I would like to enroll at a university.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
I want to apply for _____________ course.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
đại học
an undergraduate
cursussen
thạc sỹ
a postgraduate
cursussen
tiến sĩ
a PhD
cursussen
toàn thời gian
a full-time
cursussen
bán thời gian
a part-time
cursussen
trực tuyến
an online
cursussen
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
I would like to study at your university for ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
một kì
a semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
một năm học
an academic year
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
What are the work restrictions for students?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
What are the entry requirements of the university?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Are you going to send me a formal offer?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Does the university guarantee accommodation as well?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Does the course involve an internship as well?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
How can I track the progress of my application?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
What are the [language] language requirements?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hệ thống _________ như thế nào?
What is the ____________ system like?
Informatie vragen over het systeem
tín chỉ
credit
Type systeem
chấm điểm
marking
Type systeem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
What is the teaching style like?
Vragen naar de leermethoden
Có_________ hay không?
Are there _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
bài giảng
lectures
Type cursus
hội thảo
seminars
Type cursus
hướng dẫn riêng
tutorials
Type cursus
hội nghị
conferences
Type cursus
Có những khóa học mùa hè nào?
What courses are offered by summer schools?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
When are the exams held?
Vragen wanneer de examens zijn
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Where can I find information about all the courses available?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Is there a university sports center?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
How can I join student societies?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
What are the estimated living costs in [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
What languages can I study at your school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Is there a placement test to assess my level?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Do you have a detailed description of the course?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
What is the maximum number of students in a class?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
What facilities are there in your school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Do you also arrange excursions?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Có những chương trình nào?
What programs do you offer?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
I am here to inquire about funding opportunities.
Zich informeren over beurzen
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Which bodies can fund my studies?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
I need financial help for ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
học phí
tuition fees
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
chi phí sinh hoạt
my living expenses
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
chăm sóc trẻ em
childcare
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Có những loại học bổng nào hiện có?
What kinds of scholarships are available?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Where can I get a certificate of equivalency?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen