Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
_____________ ders almak istiyorum.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
lisans seviyesinde
bakalářské studium
cursussen
lisans üstü seviyesinde
postgraduální studium
cursussen
doktora seviyesinde
doktorské studium
cursussen
tam zamanlı
prezenční studium
cursussen
yarı zamanlı
kombinované studium
cursussen
çevrimiçi
online
cursussen
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
bir dönem
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
bir akademik yıl
celý akademický rok
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Musím jako výměnný student platit školné?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
____________ sistemi nasıl işliyor?
Jaký je ____________ systém?
Informatie vragen over het systeem
kredi
kredity
Type systeem
notlama
známkování
Type systeem
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Vragen naar de leermethoden
_____________ var mı?
Jsou tam _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
ders
přednášky
Type cursus
seminer
semináře
Type cursus
uygulamalı ders
konsultace
Type cursus
konferanslar
konference
Type cursus
Yaz okulunda hangi dersler var?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Sınavlar ne zaman?
Kdy jsou zkoušky?
Vragen wanneer de examens zijn
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Üniversitede spor merkezi var mı?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Seviye belirleme sınavı var mı?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Pořádáte exkurze?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Hangi programları sunuyorsunuz?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Zich informeren over beurzen
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
harçlar
školné
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
yaşam giderleri
životní náklady
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
çocuk bakımı
péče o dítě
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Ne tür burslar mevcut?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen