Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
_____________ ders almak istiyorum.
Me quiero matricular _______________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
lisans seviyesinde
en un grado
cursussen
lisans üstü seviyesinde
en un posgrado
cursussen
doktora seviyesinde
en un doctorado
cursussen
tam zamanlı
a tiempo completo
cursussen
yarı zamanlı
a tiempo parcial
cursussen
çevrimiçi
a distancia
cursussen
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
bir dönem
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
bir akademik yıl
un curso académico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
____________ sistemi nasıl işliyor?
¿Cómo es el sistema _____________?
Informatie vragen over het systeem
kredi
de créditos
Type systeem
notlama
de notas
Type systeem
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Vragen naar de leermethoden
_____________ var mı?
¿Hay ______________?
Vragen naar de leermethoden
ders
clases teóricas
Type cursus
seminer
seminarios
Type cursus
uygulamalı ders
tutorías
Type cursus
konferanslar
conferencias
Type cursus
Yaz okulunda hangi dersler var?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Sınavlar ne zaman?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Vragen wanneer de examens zijn
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Üniversitede spor merkezi var mı?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Seviye belirleme sınavı var mı?
¿Hay pruebas de nivel?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
¿Organizan también excursiones?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Hangi programları sunuyorsunuz?
¿Qué programas ofertan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Zich informeren over beurzen
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
harçlar
matrícula
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
yaşam giderleri
gastos personales
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
çocuk bakımı
manutención de hijos menores
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Ne tür burslar mevcut?
¿Qué becas puedo solicitar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Nereden denklik belgesi alabilirim?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen