Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
_____________ ders almak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
lisans seviyesinde
studia licencjackie
cursussen
lisans üstü seviyesinde
studia magisterskie
cursussen
doktora seviyesinde
studia doktoranckie
cursussen
tam zamanlı
studia dzienne
cursussen
yarı zamanlı
studia zaoczne
cursussen
çevrimiçi
studia przez internet
cursussen
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
bir dönem
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
bir akademik yıl
cały rok akademicki
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
____________ sistemi nasıl işliyor?
Jak działa system ______ ?
Informatie vragen over het systeem
kredi
punktowy
Type systeem
notlama
oceniania
Type systeem
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Vragen naar de leermethoden
_____________ var mı?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
ders
wykłady
Type cursus
seminer
ćwiczenia/seminaria
Type cursus
uygulamalı ders
konsultacje
Type cursus
konferanslar
konferencje
Type cursus
Yaz okulunda hangi dersler var?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Sınavlar ne zaman?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vragen wanneer de examens zijn
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Üniversitede spor merkezi var mı?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Seviye belirleme sınavı var mı?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Jak liczne są grupy?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Hangi programları sunuyorsunuz?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Zich informeren over beurzen
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
harçlar
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
yaşam giderleri
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
çocuk bakımı
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Ne tür burslar mevcut?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen