Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
bakalářské studium
kandidatkurs
cursussen
postgraduální studium
avancerad kurs
cursussen
doktorské studium
doktorandkurs
cursussen
prezenční studium
fulltidskurs
cursussen
kombinované studium
deltidskurs
cursussen
online
onlinekurs
cursussen
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
en termin
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
celý akademický rok
ett läsår
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Informatie vragen over het systeem
kredity
poängsystemet
Type systeem
známkování
betygssättningen
Type systeem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Vragen naar de leermethoden
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Vragen naar de leermethoden
přednášky
föreläsningar
Type cursus
semináře
seminarier
Type cursus
konsultace
handledning
Type cursus
konference
konferenser
Type cursus
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Vragen wanneer de examens zijn
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Zich informeren over beurzen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
školné
skolavgifter
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
životní náklady
mina levnadskostnader
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
péče o dítě
barnomsorg
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen