Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
bakalářské studium
đại học
cursussen
postgraduální studium
thạc sỹ
cursussen
doktorské studium
tiến sĩ
cursussen
prezenční studium
toàn thời gian
cursussen
kombinované studium
bán thời gian
cursussen
online
trực tuyến
cursussen
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
một kì
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
celý akademický rok
một năm học
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Musím jako výměnný student platit školné?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jaké jsou jazykové požadavky?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jaký je ____________ systém?
Hệ thống _________ như thế nào?
Informatie vragen over het systeem
kredity
tín chỉ
Type systeem
známkování
chấm điểm
Type systeem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Vragen naar de leermethoden
Jsou tam _____________ ?
Có_________ hay không?
Vragen naar de leermethoden
přednášky
bài giảng
Type cursus
semináře
hội thảo
Type cursus
konsultace
hướng dẫn riêng
Type cursus
konference
hội nghị
Type cursus
Jaké předměty nabízí letní škola?
Có những khóa học mùa hè nào?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kdy jsou zkoušky?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Vragen wanneer de examens zijn
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Nabízíte detailní popis kurzu?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Pořádáte exkurze?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Có những chương trình nào?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Zich informeren over beurzen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
školné
học phí
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
životní náklady
chi phí sinh hoạt
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
péče o dítě
chăm sóc trẻ em
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen