Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
bakalářské studium
lisans seviyesinde
cursussen
postgraduální studium
lisans üstü seviyesinde
cursussen
doktorské studium
doktora seviyesinde
cursussen
prezenční studium
tam zamanlı
cursussen
kombinované studium
yarı zamanlı
cursussen
online
çevrimiçi
cursussen
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
bir dönem
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
celý akademický rok
bir akademik yıl
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Musím jako výměnný student platit školné?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jaké jsou jazykové požadavky?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jaký je ____________ systém?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Informatie vragen over het systeem
kredity
kredi
Type systeem
známkování
notlama
Type systeem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Vragen naar de leermethoden
Jsou tam _____________ ?
_____________ var mı?
Vragen naar de leermethoden
přednášky
ders
Type cursus
semináře
seminer
Type cursus
konsultace
uygulamalı ders
Type cursus
konference
konferanslar
Type cursus
Jaké předměty nabízí letní škola?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kdy jsou zkoušky?
Sınavlar ne zaman?
Vragen wanneer de examens zijn
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Nabízíte detailní popis kurzu?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Pořádáte exkurze?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Zich informeren over beurzen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
školné
harçlar
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
životní náklady
yaşam giderleri
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
péče o dítě
çocuk bakımı
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Ne tür burslar mevcut?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen