Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
bakalářské studium
student
cursussen
postgraduální studium
student cu diplomă
cursussen
doktorské studium
doctorand
cursussen
prezenční studium
cu normă întreagă
cursussen
kombinované studium
cu jumătate de normă
cursussen
online
la distanță
cursussen
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
un semestru
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
celý akademický rok
un an academic
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Musím jako výměnný student platit školné?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jaké jsou jazykové požadavky?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jaký je ____________ systém?
Cum este sistemul ____________?
Informatie vragen over het systeem
kredity
de credite
Type systeem
známkování
de note
Type systeem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Cum este sistemul de predare?
Vragen naar de leermethoden
Jsou tam _____________ ?
Sunt _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
přednášky
cursuri teoretice
Type cursus
semináře
seminarii
Type cursus
konsultace
tutoriale
Type cursus
konference
conferințe
Type cursus
Jaké předměty nabízí letní škola?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kdy jsou zkoušky?
Când se susșine sesiunea de examene?
Vragen wanneer de examens zijn
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Are universitatea centru sportiv?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Nabízíte detailní popis kurzu?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Ce facilitări oferă centrul?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Pořádáte exkurze?
Organizați excursii de asemenea?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Ce programă oferiți?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Zich informeren over beurzen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
školné
taxă de școlarizare
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
životní náklady
întreținere
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
péče o dítě
îngrijire copii minori
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen