Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
bakalářské studium
cursussen
postgraduální studium
cursussen
doktorské studium
cursussen
prezenční studium
cursussen
kombinované studium
cursussen
online
cursussen
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
celý akademický rok
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Musím jako výměnný student platit školné?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jaké jsou jazykové požadavky?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jaký je ____________ systém?
Informatie vragen over het systeem
kredity
Type systeem
známkování
Type systeem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Vragen naar de leermethoden
Jsou tam _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
přednášky
Type cursus
semináře
Type cursus
konsultace
Type cursus
konference
Type cursus
Jaké předměty nabízí letní škola?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kdy jsou zkoušky?
Vragen wanneer de examens zijn
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Pořádáte exkurze?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Zich informeren over beurzen
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
školné
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
životní náklady
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
péče o dítě
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen