Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ปริญญาตรี
alapképzés
cursussen
บัณฑิตวิทยาลัย
mesterképzés
cursussen
ปริญญาเอก
PhD
cursussen
เต็มเวลา
nappali tagozatos
cursussen
นอกเวลา
részidős
cursussen
ออนไลน์
online
cursussen
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
หนึ่งภาคการศึกษา
egy szemeszter
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
หนึ่งปีการศึกษา
egy év
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Az egyetem biztosít szállást is?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Milyen a ____________ rendszer?
Informatie vragen over het systeem
หน่วยกิตวิชา
kredit
Type systeem
การให้คะแนน
osztályzási
Type systeem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Milyen a tanítás stílusa?
Vragen naar de leermethoden
มี _____________ ไหม
Vannak_____________?
Vragen naar de leermethoden
การบรรยาย
előadások
Type cursus
การสัมมนา
szemináriumok
Type cursus
การกวดวิชา
oktatói órák
Type cursus
การประชุม
konferenciák
Type cursus
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Mikor vannak a vizsgák?
Vragen wanneer de examens zijn
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Van az egyetemen sportközpont?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Van szintfelmérő teszt?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulásokat is szerveznek?
Vragen of de school ook excursies organiseert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Milyen programokat nyújtanak?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Zich informeren over beurzen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
ค่าเล่าเรียน
tandíj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
megélhetési költségek
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
การดูแลเด็ก
gyermekellátás
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen