Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Me quiero matricular _______________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
en un grado
een bacheloropleiding
cursussen
en un posgrado
een postgraduaat
cursussen
en un doctorado
een doctoraat
cursussen
a tiempo completo
een voltijdse opleiding
cursussen
a tiempo parcial
een deeltijdse opleiding
cursussen
a distancia
een online cursus
cursussen
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
un curso académico
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
¿Cómo es el sistema _____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
de créditos
creditsysteem
Type systeem
de notas
beoordelingssysteem
Type systeem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
¿Hay ______________?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
clases teóricas
lezingen
Type cursus
seminarios
seminars
Type cursus
tutorías
tutorials
Type cursus
conferencias
conferenties
Type cursus
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
¿Hay pruebas de nivel?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
¿Organizan también excursiones?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
¿Qué programas ofertan?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
matrícula
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
gastos personales
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
manutención de hijos menores
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
¿Qué becas puedo solicitar?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen