Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Me gustaría matricularme en la universidad.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Me quiero matricular _______________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
en un grado
alapképzés
cursussen
en un posgrado
mesterképzés
cursussen
en un doctorado
PhD
cursussen
a tiempo completo
nappali tagozatos
cursussen
a tiempo parcial
részidős
cursussen
a distancia
online
cursussen
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
egy szemeszter
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
un curso académico
egy év
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Az egyetem biztosít szállást is?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
¿Cómo es el sistema _____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Informatie vragen over het systeem
de créditos
kredit
Type systeem
de notas
osztályzási
Type systeem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Milyen a tanítás stílusa?
Vragen naar de leermethoden
¿Hay ______________?
Vannak_____________?
Vragen naar de leermethoden
clases teóricas
előadások
Type cursus
seminarios
szemináriumok
Type cursus
tutorías
oktatói órák
Type cursus
conferencias
konferenciák
Type cursus
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Mikor vannak a vizsgák?
Vragen wanneer de examens zijn
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Van az egyetemen sportközpont?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
¿Hay pruebas de nivel?
Van szintfelmérő teszt?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
¿Organizan también excursiones?
Kirándulásokat is szerveznek?
Vragen of de school ook excursies organiseert
¿Qué programas ofertan?
Milyen programokat nyújtanak?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Zich informeren over beurzen
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Necesito ayuda financiera para ______________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
matrícula
tandíj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
gastos personales
megélhetési költségek
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
manutención de hijos menores
gyermekellátás
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
¿Qué becas puedo solicitar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen